ELEXTRO STOCKHOLM AB

LADDSTATIONER STOCKHOLM
ELEX FÖRSER DIN ELBIL

Elbilar Stockholm

ELEX LADDSTOLPAR BÄST I TEST 2021

Det är allt fler privatpersoner och företag i Stockholm som skaffar en elbil. Elex Stockholm är specialiserade på installation av laddstolpar och laddstationer i Stockholm. Våra erfarna elinstallatörer hjälper både privatpersoner och små som stora företag med att ordna laddningsmöjligheter till elbilar.

LADDSTOLPEN FÖR DIG MED ELBIL

Efterfrågan på laddstationer i Stockholm är stor. Det beror framförallt på att försäljningen av elbilar har ökat markant. Allt fler ser värdet i att köra en klimatsmart bil med låga driftskostnader. Elex Stockholm hjälper privatpersoner, företag samt föreningar med att installera laddstolpar samt stationer. Möjligheten om att kunna ladda sin elbil hemifrån lockar fram den efterfrågan som råder inom detta segment. Elex i Stockholm hjälper företag som vill förse sin personalparkering med laddstationer eller stolpar.


Vi bistår även företag som kommersiellt driver uthyrning av parkeringsplatser och garageplatser. Det kan handla om att man vill att vissa parkeringsplatser i ett garage eller på en parkeringsplats ska vara försedd med en stolpe där man ska kunna ladda sin elbil. Du som privatperson eller företagare vet vilka behov du har, Elex hjälper till med själva utförandet för att göra dig så nöjd som möjligt. Elex Stockholm består av ett gäng erfarna elinstallatörer som alltid sätter säkerheten och kvaliteten i främsta rummet.


ELEX installerar laddstationer på uppdrag av företag och privatpersoner

Försäljningen av elbilar i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. År 2030 bedöms hälften av alla bilar utgöras av elbilar. Med detta följer också ett behov av fler laddstationer runt om i landet. Redan idag finns det smarta applikationer och hemsidor som kan lokalisera ens position och ange var närmsta laddstolpe eller laddstation finns. Det är dock allt fler privatpersoner och företag som vill ha möjligheten att ladda sin bil på arbetet eller i hemmet. Det bästa sättet att möjliggöra detta är att installera en laddstolpe eller en laddstation på adressen. Elex Stockholm erbjuder en snabb och kvalitativ installation av laddstolpar till ett konkurrenskraftigt pris.


ELEX hjälper dig att installera en stolpe som du kan ladda i din bostad

Det finns goda skäl att installera en laddstolpe utanför sin bostad som privatperson. Ett skäl är att man slipper lägga tid att ladda bilen när man är ute och kör, då man kan ladda upp elbilens räckvidd under natten. Elex Stockholm installerar oftast laddstolpen på garageuppfarten eller i garaget. Det är inte särskilt dyrt att installera en enstaka laddstolpe utanför sitt hem. Installationskostnaden blir inte särskilt dyr då du kan utnyttja avdraget för grön teknik, det avdraget innebär att du får räkna av upp till 50 000 kronor per år på skatten för kostnaden för inköp och installation av en laddstolpe eller laddstation.


Vi bistår bostadsrättsföreningar med installationer av laddstolpar

Ett bra sätt att öka attraktiviteten på lägenheterna i en bostadsrättsförening är att installera laddstolpar. Allt fler spekulanter på bostadsrätter efterfrågar möjligheten att ladda sin elbil utanför huset. Elex Stockholm har lång erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar med installation av laddstolpar utanför fastigheten. Vi hjälper dig att reda ut alla frågetecken kring regler kring installation av en laddstation eller laddstolpar. Elex Stockholm hjälper din bostadsrättsförening att sticka ut genom att installera kvalitativa och effektiva laddstolpar. Bostadsrättsföreningar kan få bidrag av naturvårdsverket för installation av laddstolpar och laddstationer, vilket gör att föreningens kostnader kan pressas ner.

    RING OSS SÅ INSTALLERAR VI EN LADDSTOPLE FÖR DIN ELBIL

    Elex bistår även med installation av kommersiella laddstationer. Det kan handla om laddstationer i parkeringsgarage som hyr ut parkeringsplatser, men även laddstolpar utanför köpcentrum och handelsplatser. Vi är vana vid att samarbeta med andra entreprenörer i större projekt och ser alltid till att laddstationerna utformar efter köpcentret eller handelsplatsens behov. Elex Stockholm kan även bistå med installation av laddstationer med betalmöjlighet, där kunderna får betala för sin laddning. Möjligheten att ta betalt av de som använder laddstationerna är ofta ett bra sätt att finansiera själva kostnaderna för själva installationen.


    ELEX hjälper företag med installation av laddstationer

    Personalparkering är en mycket viktig och betydelsefull förmån för ett företags medarbetare. I Stockholm är det särskilt betydelsefullt då det råder brist på parkeringsplatser och de parkeringsplatser som finns är mycket dyra. I takt med att allt fler äger och kör en elbil så finns det goda skäl att även installera laddstationer på personalparkeringen. En laddstation möjliggör att personalen kan ladda bilen under arbetsdagen och sedan ha tillräckligt mycket kapacitet att köra hem efter arbetsdagens slut. Elex Stockholm hjälper även till med installation av enstaka laddstolpar för företag som inte har behov av mer omfattande laddstationer. Som företagare behöver man inte vara orolig för att det ska bli dyra elkostnader om man väljer att installera en laddstation. En elbil kostar cirka 1-2 kronor per mil, vilket innebär att det inte blir särskilt dyrt för företaget att låta sina medarbetare ladda upp bilarna på arbetsplatsen.