Stockholm, Sveriges huvudstad, är en stad som är fast besluten att leda vägen mot en mer hållbar framtid. En viktig del av denna planerade hållbarhetsvision är elektrifieringen av transportsektorn. Detta har lett till en snabb ökning av försäljningen av elbilar och laddhybrider i staden, en trend som förväntas fortsätta under de kommande åren. Men parallellt med denna tillväxt finns ett lika stort behov av att utöka laddningspunkter i Stockholm för att stödja denna framväxande flotta av elbilar.

Elektrifiering av Transporter i Stockholm

Enligt Elbilsstatistik.se, har antalet elbilar och laddhybrider i Stockholms län ökat kraftigt. Under 2021 ökade antalet laddbara bilar med 47 procent i Stockholms kommun, från 46 516 till 68 591 fordon. I slutet av januari fanns 70 358 elbilar och laddhybrider i kommunen.

Samtidigt har flera framstående företag och organisationer, inklusive Ellevio, Scania och Volkswagen, gått samman för att skapa Elektrifieringspakten. Denna pakt syftar till att påskynda övergången till en helt fossilfri transportsektor i staden till 2030.

Behovet av Laddningspunkter

Med den ökande försäljningen av elbilar kommer ett ökande behov av laddningspunkter. Detta är särskilt relevant i Stockholm, där antalet offentliga laddpunkter inte hänger med i samma takt som försäljningen av elbilar. Det är här som laddningspunkter i Stockholm spelar en avgörande roll.

Vid årsskiftet 2021/22 fanns det cirka 2 300 offentliga laddpunkter i Stockholm, vilket är en femdubbling sedan 2015. Målet är dock att ha 4 000 laddpunkter före slutet av 2022.

Utmaningar med Laddningsinfrastrukturen

Trots dessa framsteg finns det fortfarande utmaningar med att bygga ut laddningsinfrastrukturen i Stockholm. Bygglovsprocesser kan ta lång tid och kan variera avsevärt i olika delar av staden. Dessutom kan markägare se potentialen och höja priserna, samtidigt som det kan vara svårt att omvandla jordbruksmark till industrimark.

Dessutom kan det ta mycket lång tid att få svar på en kapacitetsförfrågan hos ett elnätsbolag. Dessa hinder kan leda till att utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen inte kan hålla jämna steg med den snabba ökningen av elbilar.

Lösningsstrategier och Initiativ

Trots dessa utmaningar finns det flera initiativ och strategier för att förbättra laddningsinfrastrukturen i Stockholm. Till exempel genomförs en projekttävling av Stockholms stad och Vinnova för att hitta smarta lösningar för laddningsinfrastruktur. Målet med tävlingen är att utnyttja den överkapacitet som alla fastighetsägare i Stockholms innerstad har på natten.

I maj 2021 invigdes P-hus Hagastaden av Stockholm Parkering som ett föredöme för framtida investeringar. Med 800 laddplatser skapades Europas största parkeringshus för elbilar.

För att underlätta övergången till elbilar för alla invånare i Stockholm, efterfrågar Stockholms stad ytterligare 10 000 ladduttag under en fyraårsperiod. Dessa uttag kommer att vara både ”egna” platser och platser som ”drivs” för de stadsägda bostadsbolagens räkning.

Laddningsinfrastruktur och Fastighetsägare

Den privata fastighetssektorn spelar också en nyckelroll i utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen i Stockholm. Fastighetsägare kan bidra till att göra sina fastigheter mer attraktiva för potentiella köpare och hyresgäster genom att installera laddningspunkter.

Publika Laddplatser och deras Fördelning

Stockholms stad har satt upp laddstolpar på flera platser i staden, inklusive Gustaf Adolfs torg, Scheelegatan, Slottskajen, Kungsholms hamnplan, Jarlaplan och Kungsbro strand. Dessa platser är utrustade med mellan en och fyra laddstationer per plats, och alla laddstolpar kan ladda två bilar samtidigt.

Framtida Prognoser

Trots de nuvarande utmaningarna ser branschen mycket ljust på framtiden, med förväntningar om ökad användning av elbilar och därmed en ökad efterfrågan på laddinfrastruktur. Detta kommer att driva innovation och investeringar inom sektorn. Dessutom förväntas tekniska framsteg göra laddning snabbare och mer effektiv, vilket kommer att förbättra användarupplevelsen för elbilsägare.