Vissa laddningsstolpar kan ha användningsavgifter, medan andra kan vara gratis att använda.