En laddstolpe är en anordning som används för att ladda elfordon.