I din elbils handbok eller i själva laddningsstolpen anges vilken typ av laddningskontakt som krävs.