En laddstolpe är en anordning som används för att ladda elfordon.
Hur fungerar en laddstolpe?

Laddstolpar fungerar genom att överföra el från elnätet till elfordonets batteri.