Om en laddstolpe fungerar dåligt ska du kontakta operatören av laddstolpen för att få hjälp.