BRF

Hur mycket kostar det att installera laddstolpar för bostadsrättsföreningar?

Att överväga installation av laddstolpar för en bostadsrättsförening är ett steg mot en grönare framtid. Men vilka är de ekonomiska aspekterna? Här ger vi en översikt över de potentiella kostnaderna och vad som påverkar dem.

Vilka är de generella investeringskostnaderna för laddstolpar?

Kostnaden för att installera laddstolpar i en BRF kan variera beroende på flera faktorer såsom placering, antal och relevanta förutsättningar. Priset för att installera en laddstolpe varierar från 10 000 till 35 000 kronor efter investeringsstöd på 50% som erhålls av Naturvårdsverket, alltså den faktiska prislappen efter bidrag.

Vi installerar boxar till ett lågt pris. Men kvaliteten på själva jobbet tummar vi aldrig med. Vi har genom åren utvecklat ett bra arbetssätt för att kunna installera laddboxar på ett snabbt och kvalitativt sätt, vilket gör att vi kan erbjuda en billig installation. Hör av dig till oss så ger vi dig en kostnadsfri offert på hur vi kan hjälpa dig.

Det finns flera bidrag som man kan nyttja för att kunna finansiera uppförandet av laddplatser. Naturvårdsverket erbjuder bidrag för privatpersoner som vill bygga en egen laddstation i sitt hem, men även bidrag till företag och organisationer som vill bygga flera laddplatser. Bidraget kan exempelvis sökas av en bostadsrättsförening som i sin tur kan erbjuda laddstationer för sina bostadsrättsinnehavare med elbil.

Vilka installationsalternativ finns tillgängliga?

Det finns huvudsakligen två installationsalternativ:

  • Väggmonterad laddbox: Denna lösning är oftast billigare och kan kosta mellan 10 000 och 15 000 kronor.
  • Fristående laddstolpe: Denna alternativ är dyrare på grund av markarbetet som krävs, med priser som sträcker sig från 20 000 till 35 000 kronor.

Vilka faktorer påverkar den totala kostnaden?

Flera faktorer kan påverka den totala kostnaden:

  • Typ av laddare: Olika elbilsladdare har olika effekter och funktioner.
  • Installationsmetod: Väggmonterade laddboxar tenderar att vara billigare än fristående laddstolpar eftersom de senare kräver mer arbete, särskilt markarbete.
Laddstationer lägenheter

Hur hanteras betalningen för elen inom bostadsrättsföreningar?

När det gäller betalning för elen som används för laddning finns det några vanliga metoder:

  1. Individuell mätning och debitering: Varje medlem betalar för den el de använder.
  2. Schablonavgift: En fast avgift läggs till parkeringskostnaden för dem som använder laddstolparna.
  3. Separata elavtal: Varje laddstolpe kan ha sitt eget elavtal, så varje medlem betalar direkt till elbolaget.

Kostnadsfri Offert – Återkoppling inom 48 timmar!