Från och med den 1 januari 2021 kan privatpersoner som installerar en laddningsbox få en skattereduktion inom ramen för incitamentet för grön teknik. Det gröna avdraget täcker hälften av kostnaden för material och arbete i samband med installation av en laddbox. Skatteverket har bekräftat att detta avdrag kommer att fortsätta att gälla under 2023.