Laddstolpar är i allmänhet säkra att använda, men du bör alltid följa tillverkarens instruktioner och säkerhetsriktlinjer.