• Vad händer om en laddstolpe fungerar dåligt när jag använder den?
  • Kan jag installera en laddstolpe i mitt hem eller företag?
  • Finns det några statliga incitament för att installera eller använda laddstolpar?
  • Är laddstolparna säkra att använda?
  • Är det några avgifter förknippade med användningen av en laddstolpe?
  • Hur lång tid tar det att ladda ett elfordon med hjälp av en laddstolpe?